شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

آزمایش آب و خاک | تفسیر آزمایش خاک و آب | هزینه آزمایش آب و خاک کشاورزی

۰۴ فرو
آزمایش آب و خاک

آزمایش آب و خاک | تفسیر آزمایش خاک و آب | هزینه آزمایش آب و خاک کشاورزی

آزمایش آب و خاک یکی از خدمات شرکت تعاونی گلچین تفرش می باشد که موارد فیزیکی و شیمیایی آب و خاک را مورد تجزیه و تحلیل و آنلایز قرار میدهد تا بیماری ها و آفات بعلاوه میزان باردهی محصولات کشاورزی را بسنجد ، تفسیر آزمایش اب و خاک به این گونه است که پارامتر های فیزیکی شیمایی خاک و آب به طور معمول این عناصر مورد بررسی قرار میگیرند ، نیترات ، فسفر ، فسفات ، ph ، EC ، منیزیم ، کلسیم ، کلراید ، رنگ ، کدورت ، سختی ، قلیائیت ، اکسیژن ، COD ، جامدات محلول ، معلقات در آب ،  بافت خاک و موارد دیگر مورد اندازه گیری قرار میگیرد .

آزمایش آب و خاک

آزمایش آب و خاک

برای درخواست مشاوره برای آزمایش اب و خاک کشاورزی با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما در کمترین زمان بهترین آنالیز را از خاک و آب برای شما داشته باشند.

 

 

ارسال نظر