شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

برچسب: گیاهان دارویی pdf

۰۴ فرو
گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی | در زمان های گذشته دارو ها از گیاهان تولید می شده اند در اساطیر ایران باستان آمده است در زمان تولد رستم موبد پزشک ، مطابق با دستور سیمرغ مرهمی از گیاهی مخصوص با مخلوط شیر آن را در سایه خشک کرده است و بر زخم عمل روادبه میگذارد ، همچنان میتوان […]