شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

آفات و بیماری ها

articles-pests-diseases-aphids_text_4
Damaged leaf from Caterpillars

آفات و بیماری ها :

شرکت برای مقابله با آفات و بیماری ها راهکارهای متفاوتی دارد که بستگی به نیاز و درخواست کشاورزان دارد که از کدامین شیوه برای مقابله استفاده کنند . چرا که برخی از شیوه ها به صورت ارگانیک بوده و برخی از شیوه ها شیمیایی بوده ، پس ارائه مشاوره جهت مقابله با بیماری ها و آفات از سوی ما و تصمیم گیری با کشاورزان و انجام خدمات نیز از سوی ما .

البته کشاوزان محترم تصمیم خود را بر اساس شیوه مقابله و همچنین هزینه ای که شیوه مقابله دارد می گیرند ، و شرکت اطلاعات کاملی از آن را در اختیار کشاورزان می گذارد که این مشاوره ها نیز به نوع خود رایگان و هزینه ای خواهد بود که اگر نیاز به آزمایش و یا حضور کارشناس در زمین کشاورزی ، نمونه برداری و … را داشته باشد چنین مشاوره ای برای شرکت هزینه در بر دارد و این هزینه ها از کشاورزان محترم  در خصوص مشاوره دریافت می گردد .

گلچین تفرش برای آفات و بیماری های کشاورزی شما راه حل های گوناگون و صد البته مناسب با نیاز شما دارد .
در این روش برای مقابله با آفات و بیماری ها به شکل طبیعی مقابله می شود تا محصولات اُرگانیک باشند .
در این روش برای مقابله با آفات و بیماری ها از سموم و کودهای شیمیایی استفاده می شود .