شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

خرید گیاهان دارویی | فروش گیاهان دارویی

خرید و فروش تصویر دوم
خرید و فروش تصویر اول

خرید گیاهان دارویی | فروش گیاهان دارویی

 

شرکت تعاونی بستر مناسبی را برای خرید گیاهان دارویی و فروش گیاهان دارویی فراهم آورده است . لذا تمامی فعالان این حوزه می توانند گیاهان دارویی مورد نیاز خود را از طریق ما تامین نمایند .

ارائه خدمات خرید گیاهان دارویی و فروش گیاهان دارویی در شرکت گلچین تفرش  برای شما عزیزان به  ۲ صورت انجام خواهد شد :

۱ –  خرید گیاهان دارویی و فروش گیاهان دارویی که گیاهان دارویی که توسط شرکت و یا کشاورزان محترم کشت می شوند .

۲ -خرید گیاهان دارویی و فروش گیاهان دارویی که  که از مراتع با مجوز از منابع طبیعی برداشت شده اند .

شرکت تعاونی تنها به ۲ صورت ذکر گردیده اقدام به خرید گیاهان دارویی و فروش گیاهان دارویی می نماید . شرکت تعاونی در خصوص گیاهان دارویی برداشت شده از مراتع تنها با اشخاصی در امر خرید گیاهان دارویی و فروش گیاهان دارویی همکاری می نماید.

که دارای مجوز قانونی از منابع طبیعی مبنی بر برداشت گیاه مورد نظر با مقدار ذکر شده در مجوز باشند.

و تنها همکاری با ارائه یک نسخه از قرار داد به شرکت تعاونی صورت می گیرد .

شرکت گلچین تفرش خدمات خرید گیاهان دارویی و فروش گیاهان دارویی را  به صورت کاملا قانون مند و متعهد  برای تمامی مشتریان سراسر ایران  ارائه می نماید

اگر در موضوعات خرید گیاهان دارویی و فروش گیاهان دارویی  و ارائه این خدمات از سمت ما برای خود سوالی دارید میتوانید به صورت حضوری و یا تلفنی با  ما در ارتباط باشید

تمام تلاش ما برای ارائه خدمات خرید گیاهان دارویی و فروش گیاهان دارویی جلب رضایت صددرصدی شما عزیزان ادامه همکاری و همکاری همیشگی ما با شما عزیزا است

  • گیاهان دارویی کشت شدهگیاهان کشت شده:گیاهان کشت شده: شرکت تعاونی اقدام به خرید و فروش گیاهان دارویی مینماید که توسط شرکت یا کشاورزان محترم کشت شده است
  • گیاهان دارویی جمع آوری شدهگیاهان دارویی جمع آورش شده:شرکت تعاونی تنها با کسانی که در امر خرید و فروش یاهان دارویی همکاری میکند که برای جمع آوری گیاهان دارویی از منابع طبیعی مجوز دریافت کرده اند
شرکت تعاونی خرید و فروش گیاهان دارویی و بازاریابی آن را در داخل و خارج از کشور انجام می دهد و حجم درخواستی و کیفیت مد نظر و همچنین سایر موارد طبق قرار داد با سایر شرکت ها و اشخاص و طبق قوانین صورت می پذیرد .
شرکت گیاهان دارویی را که توسط خود شرکت تعاونی کشت شده و یا توسط سایر کشاورزان محترم سراسر کشور و یا شرکت های فعال در این حوزه کشت شده را بازاریابی و خرید و فروش می نماید .
شرکت تعانی تنها اقدام به خرید و فروش و یا بازاریابی گیاهان دارویی می نماید که با مجوز از منابع طبیعی از مراتع برداشت شده باشند .