شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

خرید بذر و نشاء | فروش بذر و نشاء

خرید و فروش تصویر دوم
خرید و فروش تصویر اول

خرید بذر و نشاء | فروش بذر و نشاء | خرید و فروش بذر و نشاء

  • شرکت در جهت ارائه خدمات به کشاورزان قادر است تا بذر و نشاء و قلمه مورد نیاز کشاورزان عزیز و محترم را جهت کشت تامین نمایدکه تمامی شرایط کاشت و ویژگی محصولات در قسمت اطلاعات کاشت سایت در اختیار کشاورزان محترم قرار میگیرد.
  • کشارزان قبل از تحویل نشاء و قلمه میبایست زمین کشاورزی خود را آماده سازی کنند تا به محض ورود نشاء و قلمه به زمین های مشاورزی بلافاصله کاشته شوند تا نشاء و قلمه دچار مشکل نشوند.درغیر این صورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
  • ارسال بذر و نشاء و قلمه به سراسر میهن عزیزمان ایران سرافراز امکان پذیر است.
  • هزینه ارسال بر عهده خود کشاورزان محترم میباشد و شرکت برای سالم رسیدن بذر و نشاء و قلمه تضمین میدهد.
  • بذر:بذر های ارائه شده توسط شرک دارای گواهی بوده و از سلامت و صحت برخوردر میباشد
  • نشاء و قلمهنشاء و قلمه ارائه شده توسط شرکت داری گواهی بوده و از سلامت و صحت برخوردار میباشد.
شرکت تعاونی خرید و فروش گیاهان دارویی و بازاریابی آن را در داخل و خارج از کشور انجام می دهد و حجم درخواستی و کیفیت مد نظر و همچنین سایر موارد طبق قرار داد با سایر شرکت ها و اشخاص و طبق قوانین صورت می پذیرد .
شرکت گیاهان دارویی را که توسط خود شرکت تعاونی کشت شده و یا توسط سایر کشاورزان محترم سراسر کشور و یا شرکت های فعال در این حوزه کشت شده را بازاریابی و خرید و فروش می نماید .
شرکت تعانی تنها اقدام به خرید و فروش و یا بازاریابی گیاهان دارویی می نماید که با مجوز از منابع طبیعی از مراتع برداشت شده باشند .