شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

خدمات ما

 • طرح توجیهی اقتصادی
  طرح توجیهی اقتصادی
  شرکت برای محاسبه سود و زیان ناشی از کاشت گیاهان دارویی و یا هر محصول دیگری بر اساس متغیرهای موجود و عوامل تاثیر گذار بر کشاورزی و بازار کشاورزی اقدام به ارائه طرح توجیهی اقتصادی به کشاورزان می نماید
 • آزمایش خاک و آب
  آزمایش آب خاک
  شرکت برای ارائه مشاوره در خصوص کاشت محصولات کشاورزی نیاز به اطلاعاتی دارد از جمله خاک و آب .
 • آفات و بیماری
  آفات و بیماری ها
  شرکت برای مقابله با آفات و بیماری ها راهکارهای متفاوتی دارد که بستگی به نیاز و درخواست کشاورزان دارد که از کدامین شیوه برای مقابله استفاده کنند
 • تامین مواد اولیه
  تامین مواد اولیه
  شرکت برای تامین مواد اولیه سایر شرکت ها و اشخاص آمادگی دارد . شرک مواد اولیه مورد نیاز شرکت ها و اشخاص را بر اساس کیفیتی که مورد در خواست آنها می باشد تامین می نماید .