شرکت تعاونی کشت و صنعت حمید تفرش

تخصص ها

تخصص :

شرکت با تخصص و دانش خود سعی بر آن دارد تا بتواند نیاز شما کشاورزان محترم را تامین و مشکلات شما را بر طرف سازد از این رو کشاورزان محترم در هر یک از موارد ذکر شده می توانند با متخصصین این امر در تماس باشند و به نحو مطلوبی خدمات دریافت نمایند .
آرزوی ما سلامتی شما
گلچین تفرش